Denný tábor

LETO s Modrou Žabkou

Denné plavecké tábory pre deti vo veku 5 – 10 rokov

Opäť organizujeme v Modrej Žabke denné plavecké tábory pre deti vo veku 5 – 10 rokov. Deti sa prirodzenou a hravou formou naučia zvládnuť mnohé prvky predplaveckej a plaveckej výuky ako napr.:

 • adaptácia na prostredie bazéna a prácu v detskom kolektíve
 • splývavé polohy na chrbte a na bruchu
 • výdychy do vody
 • potápanie a lovenie hračiek pod vodou
 • skoky zo sedu a stoja
 • orientácia pod vodnou hladinou
 • práca s plaveckými pomôckami
 • základné plavecké pohyby

Nie je podmienkou, aby dieťa vedelo plávať!

Termíny táborov

 •   15.7. - 19.7.2024   obsadené
 •   22.7. - 26.7.2024
 •   05.8. - 09.8.2024 - obsadené
 •   12.8. - 16.8.2024 - obsadené
 •   denne od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Program

 • 2x denne výuka plávania
 • tvorivé dielne
 • detská joga
 • výlety do prírody
 • hry a súťaže

Individuálny prístup odborne vyškolených inštruktorov.

HOVORÍME AJ PO MAĎARSKY!!

Cena táborov

        220€ - v cene je zahrnutá celodenná strava, pitný režim, výtvarný materiál, diplom.

 

Prihlásenie + platba

 • prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. – so zaslaním prihlášky do tábora
 • zálohu vo výške 80 € je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Modrej Žabky do 15 dní od odovzdania prihlášky alebo osobne v hotovosti na recepcii Modrá Žabka
 • doplatok 140 € najneskôr v deň nástupu do tábora (bankovým prevodom alebo v hotovosti na recepcii Modrá Žabka)
 • stornopoplatky - stornovanie účasti dieťaťa v tábore:
  • 2 mesiace pred nástupom do tábora – 30€ (odrátanie stornopoplatku zo zálohy)
  • 1 mesiac pred nástupom do tábora – 50€ (odrátanie stornopoplatku zo zálohy)
  • menej ako 1mesiac pred nástupom do tábora – 80€

 

BANKOVÉ SPOJENIE

 • TABA Bratislava – IBAN - SK71 1100 0000 0029 4246 5126

  • variabilný symbol – dátum narodenia dieťaťa
  • špecifický symbol – dátum tábora (napr. 1507)
  • poznámka - meno dieťaťa

    

V prípade neúčasti z dôvodu ochorenia pred termínom tábora - zálohu za tábor nevraciame - viď stornopoplatky.

Náhrada je teoreticky možná výmenou za iný termín tábor v inom čase, samozrejme, pokiaľ sa ešte nájdu voľné miesta a nebude presiahnutá ich kapacita.

Čo všetko si do tábora priniesť

 • plavky, (v prípade možnosti 2 ks)
 • uterák (v prípade možnosti 2 ks)
 • vhodnú obuv k bazénu s protišmykovou podrážkou
 • kúpaciu čiapku
 • plavecké okuliare
 • kópiu kartičky poistenca
 • náhradné oblečenie do skrinky
 • vhodné oblečenie pre aktivity v prírode

Strava

 • pri nástupe bude k nahliadnutiu stravný lístok na celý týždeň
 • ak dieťa potrebuje špeciálnu stravu (bezlepkovú, vegetariánsku ...) , prosím dajte vedieť už v prihláške, aby sme ju mohli včas zabezpečiť

Dodatočné informácie

 • prosím nedávajte deťom mobilné telefóny - v prípade potreby vás budeme telefonicky kontaktovať
 • v prípade nerešpektovania táborových pravidiel a po viacerých napomenutiach musí dieťa pobyt v tábore ukončiť


Tešíme sa na vás milé Žabky - KVAK KVAK KVAK :)