2 % Z VAŠICH DANÍ

PROSBA O VENOVANIE 2% Z VAŠICH DANÍ ZA ROK 2023

Už niekoľko rokov plavecké centrum Modrá Žabka spája 2 svety - svet zdravých, so svetom znevýhodnených detí. Svet plný radosti, bez obmedzení, so svetom plným prekážok a izolácie.
Našim záujmom je v tomto roku opäť zapojiť znevýhodnené deti do sveta pohybu spolu s ostatnými deťmi jednak plaveckou výukou, ale aj vývinovým cvičením.
Svojím rozhodnutím dokážete veľkou mierou napomôcť k napĺňaniu týchto cieľov.
Z tohto dôvodu prostredníctvom Vás ale aj Vašich známych a kolegov si vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie 2 % zaplatenie dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Ďakujeme za Vašu podporu!!

Údaje pre tlačivá:

IČO/SID: 42360579
Obchodné meno: Modrá Žabka
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Černyševského 26
Mesto: 851 01  Bratislava
 
 
 
Tlačivá pre poukázanie 2% z daní pre zamestnanca: