Ceny kurzov

 

STRUČNÝ PREHĽAD CIEN KURZOV

Cena jednej lekcie: 27 €

Cena štvortýždňového kurzu: 176 €

 • frekvencia lekcií – 2x do týždňa (spolu 8 lekcií)

Cena štvortýždňového kurzu: 88€

 • frekvencia lekcií – 1x do týždňa (spolu 4 lekcie)

 

Deti do jedného roka 1. kurz musia absolvovať automaticky 2x do týždňa, kvôli rýchlejšej adaptácii!!!

 

Úhrada za kurz

Úhradu za kurzy môžete urobiť:

 1. v hotovosti priamo na recepcii Modrá Žabka minimálne 5 dní pred začiatkom vašej prvej lekcie alebo
 2. zaplatiť na účet TABA:
  Číslo účtu: 294 246 5126/1100          IBAN: SK71 1100  0000 0029 4246 5126
  Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa
  Poznámka/správa pre prijímateľa: uviesť meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý je úhrada realizovaná


Prihlášky na stiahnutie


Rezervačný systém

ZĽAVY

Z ceny kurzu poskytujeme súrodeneckú zľavu vo výške 15 % pre každé ďalšie plávajúce dieťa.

 • Nárok na zľavu zaniká v prípade, že účastník kurzu nezaplatí za kurz v súlade s podmienkami účasti na kurze, t. j. najneskôr v deň nástupu na kurz.
 • Prevádzka strediska Modrá Žabka si vyhradzuje právo zľavový systém kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.
 • Zľavy sa zásadne vypočítavajú zo základnej ceny kurzu.
 • Zľavový vernostný systém je platný od 1. 8. 2021.

STORNO POPLATKY

Pri frekvencii plávania 2x do týždňa

 1. Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť viac ako 5 dní pred začatím kurzu, vracia sa mu celá uhradená suma.
 2. Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť neskôr ako 5 dní pred začatím kurzu, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 30 €.
 3. Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť po 1. alebo 2. lekcii, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 55 €.
 4. Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť po 3. lekcii, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 45 €.
 5. Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť po 4. lekcii - nárok na vrátenie kurzovného zaniká.

Pri frekvencii plávania 1x do týždňa

 1. Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť viac ako 5 dní pred začatím kurzu, vracia sa mu celá uhradená suma.
 2. Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť neskôr ako 5 dní pred začatím kurzu, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 30 €.
 3. Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť po 1.lekcii, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 45€.
 4. Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť po 2. lekcii - nárok na vrátenie kurzovného zaniká.


Platnosť cenníka od 20.3.2023